Καλλιέργεια μανιταριών

Η μονάδα καλλιέργειας μανιταριών βρίσκεται εγκατεστημένη σε απόσταση ασφαλείας 7km από την μονάδα παραγωγής υποστρώματος εξασφαλίζοντας συνθήκες υψηλής υγιεινής και μειωμένου ρίσκου επιμολύνσεων της παστερίωσης και επώασης . Η τοποθεσία στους πρόποδες του όρους Δίρφυς ,έχει επιλεγεί με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια , περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και ιδανικό ανάγλυφο που δημιουργεί το κατάλληλο μικροκλίμα για την ανάπτυξη των μανιταριών. Απομακρυσμένη από ρύπους αυτοκινήτων και βιομηχανιών, η μονάδα τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για παραγωγή αγνών προϊόντων απαλλαγμένων από εξωγενείς ρύπους.

Ένα από τα ποιο εντυπωσιακά φαινόμενα στην φύση είναι η γρήγορη και ξαφνική εμφάνιση των μανιταριών. Το φαινόμενο αυτό είναι άμεσα εξαρτώμενο
από τον ρυθμό εξατμισοδιαπνοής της αναπτυσσόμενης καρποφορίας και της οσμωτικής πίεσης του μυκηλίου. Χρησιμοποιώντας τον ιδανικό αερισμό, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος στον θάλαμο καλλιέργειας, προσπαθούμε κάθε φορά να διατηρήσουμε τον ρυθμό εξατμισοδιαπνοής στα επιθυμητά επίπεδα.

Διαχείριση υπολειμμάτων

Μετά το τέλος της καλλιέργειας το υπόστρωμα αποχωρίζετε από το πλαστικό του κάλυμμα. Από τον διαχωρισμό τον δύο υλικών, το μεν πλαστικό είναι ανακυκλώσιμο και διοχετεύεται σε εταιρεία ανακύκλωσης το δε εξαντλημένο υπόστρωμα αφήνεται να υποστεί φυσική κομποστοποίηση (weathering). Μετά από 3-4 μήνες αποτελεί πλέον ένα άριστο υλικό για εδαφοβελτιωτικό σε δενδρώδεις ή κηπευτικές καλλιέργειες.
Η ηλεκτρική ή η θερμική ενέργεια που δαπανάται για την καλλιέργεια είναι αμελητέες αφού για την θέρμανση γίνεται ορθολογική χρήση της αυτοενέργειας που παράγεται από το ίδιο το υπόστρωμα, ενώ για την ψύξη η απλή χρήση πάνελ δροσιμού είναι αρκετή για να δημιουργήσει το ιδανικό μικροκλίμα με τον πλέον οικολογικό τρόπο.

Πρώτη παραγωγή μανιταριών Shii Take Στην Ελλάδα

Καταφέραμε πρώτοι στην Ελλάδα το έτος 2006 να εισάγουμε  την τεχνογνωσία της καλλιέργειας  των φαρμακευτικών μανιταριών Λεντινούλα- Lentinula edodes ( στα ιαπωνικά «Shiitake», κινέζικα «Xiangu») που παραδοσιακά καλλιεργούνται στην Κίνα από το 1000μΧ και εξάγονται σε ολόκληρο τον κόσμο . Σε συνεργασία με τον παγκοσμίου φήμης «εφευρέτη» της εμπορικής καλλιέργειας των shiitake κον  Zhaowang  Peng καταφέραμε να καλλιεργήσουμε το απαιτητικό αυτό μανιτάρι και να το εξάγουμε σε χώρες της Ε.Ε.