Βελτίωση εδώδιμων μανιταριών Pleurotus και δημιουργία μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού "σπόρου μανιταριών"