Mushfeed

MUSHFEED

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24/5/2018

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24/05/2021

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία νέων ζωοτροφών υψηλής διαιτητικής αξίας από υποπροϊόντα της ελληνικής αγροτοβιομηχανίας με σκοπό την πλήρη ή μερική αντικατάσταση των εισαγομένων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών  Acronym: MUSHFEED


Παγκοσμίως παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της τιμής των ζωοτροφών, αφού οι πρώτες ύλες που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν ως πρωτεϊνούχα συστατικά των σιτηρεσίων έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της εγκατάλειψης της χρήση ζωικών υποπροϊόντων, ενώ παράλληλα αμφισβητείται και η χρήση του σογιάλευρου λόγω της μεγάλης πιθανότητας να περιέχει γενετικά τροποποιημένες προσμίξεις. Η αύξηση αυτή έχει ιδιαίτερα δυσμενή επίπτωση στον κλάδο της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα, που η οικονομική επίδοση των σχετικών μονάδων είναι σε άμεση συνάρτηση με τις χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές επηρεάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την τελική τιμή των παραγόμενων προϊόντων.


Έτσι, είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη νέων φτηνότερων ζωοτροφών. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο έχει η παραγωγή φτηνών προσθέτων (με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ευζωία) από την εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της αγροτοβιομηχανίας (πχ. ελαιοπυρήνας κ.α.) και την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας.
Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη μελέτη-αξιοποίηση των αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων ως φθηνών εναλλακτικών πηγών για την ανάπτυξη-παραγωγή νέων ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας. Κύρια παράμετρος της οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος θα είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση τιμής/αξία. Ως κλάδος-στόχος έχει επιλεγεί η χοιροτροφία, η οποία τα τελευταία έτη χειμάζει στην Ελλάδα, αφού από την αυτάρκεια σε χοιρινό κρέας στη δεκαετία του 70, σήμερα η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόνο το 28% της ζήτησης. Η δραματική αυτή μείωση της χοιροπαραγωγής στην Ελλάδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλή τιμή της Ελληνικής παραγωγής, που απορρέει από την υψηλή τιμή των ζωοτροφών και των προσθέτων τους που κατά κύριο λόγο εισάγονται.
Στο έργο αυτό, ως πλούσια-εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών προτείνεται η χρησιμοποίηση των υποπροϊόντων από την παραγωγή των μανιταριών Pleurotus ostreatus. Τα μανιτάρια παράγονται από φυσικά υλικά παράγοντας ετησίως εκατομμύρια τόνων υπολειμμάτων, γνωστών ως Εξαντλημένα Υποστρώματα Μανιταριών (SMS). Αυτά, μετά τη συγκομιδή συνήθως απορρίπτονται. Το υλικό περιλαμβάνει και όλα τα υπολείμματα της καλλιέργειας που προκύπτουν κατά τη συγκομιδή. Η χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας ως βάση για την παραγωγή φτηνής λειτουργικής ζωοτροφής αναμένεται να παράσχει ένα πολύ καλό οικονομικό αποτέλεσμα στις εκμεταλλεύσεις της ζωικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας συνάμα την ευρωστία των ζώων τους. Τέλος, ως παράλληλα οφέλη λογίζονται η καλύτερη ποιότητα των προϊόντων, με άμεση συνέπεια στην υγεία των καταναλωτών και την τιμή των προϊόντων.


Επίσης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των νέων ζωοτροφών θα χρησιμοποιηθεί ο ελαιοπυρήνας. Αποτελεί ένα από τα κύρια υποπροϊόντα της ελαιουργίας και παράγονται ετησίως πάνω από 250.000 τόνοι. Επειδή η περιεκτικότητα του ελαιοπυρήνα σε πρωτεΐνες είναι χαμηλή (7,0% Ξ.Ο.), θα μελετηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης της περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη μέσω στερεάς ζύμωσης σε βιοκλιματικό θάλαμο με τον μύκητα Pleurotus ostreatus. Το τελικό προϊόν του ζυμωθέντος ελαιοπυρήνα αναμένεται να είναι βελτιωμένο όχι μόνο ως προς την αυξημένη πρωτεΐνη αλλά και λόγω της παρουσίας ενζύμων, βιταμινών και παραγόντων ανάπτυξης που θα προέλθουν από τη ζύμωση.
Επιπλέον, το σιτηρέσιο των χοίρων θα εμπλουτιστεί με Α) πολυφαινολικά εκχυλίσματα από υπολείμματα οινοποίησης που διαθέτουν αντιοξειδωτική ικανότητα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην ευζωία των διατρεφομένων χοίρων, Β) Αιθέρια έλαια που θα απομονωθούν από ποικίλα φυτά της ελληνικής χλωρίδας και θα συμβάλλουν σημαντικά στις ευεργετικές για την υγεία των χοίρων ιδιότητες με την αντιμικροβιακή δράση που διαθέτουν, Γ) εκχυλίσματα από φυτά της ελληνικής χλωρίδας και Δ) Διάφορα καροτενοειδή από την επεξεργασία των υπολειμμάτων χυμοποίησης του πορτοκαλιού. Η σημασία της προσθήκης των μορίων της κατηγορίας αυτής στις ζωοτροφές έγκειται στη σημαντική αντιοξειδωτική τους δράση, αλλά κυρίως για την ιδιότητά τους-ως φυσική χρωστική ουσία- να ενισχύει το κόκκινο χρώμα του κρέατος των χοίρων.